QAG_TAV 1b Carta geologica

QAG_TAV 2 Cartografie Geo-Srutturali

QAG_TAV 3b Carta geomorfologica

QAG_TAV 4a Carta idrogeologica e del sistema idrografico

QAG_TAV 5b Carta clivometrica

QAG_TAV 6b Carta dei vincoli PAI e PSEC

QAG_TAV 7a Carta delle aree a maggior pericolosità sismica

QAG_TAV 7b Carta delle aree a maggior pericolosità sismica

QAG_TAV 8a Carta di sintesi (delle pericolosità geologiche)

QAG_TAV 8b Carta di sintesi (delle pericolosità geologiche)

QAG_TAV 9a Carta della Fattibilità delle azioni di piano

QAG_TAV 9b Carta della Fattibilità delle azioni di piano

QAG_TAV 10a Carta di fattibilità geologica sulla classificazione urbanistica

QAG_TAV 10b Carta di fattibilità geologica sulla classificazione urbanistica